Teambuilding met theater

Wilt u een onderwerp tijdens een teambuilding behandelen of een ontspannen teamdag organiseren met als doel betere samenwerking?

Regietheater is bij uitstek een middel om "lastige" onderwerpen op een veilige en ontspannen manier bespreekbaar te maken in uw team(s). Deze theatervorm is zeer geschikt voor grote groepen.

Theaterimprovisatie is bedoeld om elkaar beter en op een andere manier te leren kennen en samen te werken. Onder leiding van een ervaren docent doet men oefeningen en opdrachten, eventueel rond een bepaald thema. Het is actief, ongedwongen en soms hilarisch.