Effectieve gesprekken voeren met elkaar en met ouders

Effectief gesprekken voeren met elkaar en met ouders, opvoeders vanuit het gedachtengoed van de Geweldloze Communicatie

Onderwijzers en docenten voeren herhaaldelijk gesprekken met elkaar en de ouders/opvoeders van hun leerlingen. Meestal verlopen de gesprekken prettig voor beide partijen. Soms verlopen gesprekken stroef, je begrijpt elkaar niet, je vindt dat de ouders/opvoeders te weinig investeren in de leerling, de mogelijkheden van de leerling overschatten, ouders zijn teleurgesteld, boos, het niet eens met het gegeven advies of vinden dat de school onjuist handelt.

Geweldloos communiceren is een praktische communicatiemethode, bruikbaar in alle situaties waarin je communiceert met anderen. Uitgangspunten zijn openheid, gelijkwaardigheid, luisteren met een leeg hoofd, contact maken met gevoelens en behoeften van jezelf en van de ander en deze te uiten zonder oordeel, verwijt, schuld of  schaamte. Als dat lukt (vaak is dat lastig vooral bij heftige emoties) kan de ander naar je luisteren en jij hoort de ander. Er ontstaat wederzijds begrip, je boodschap komt duidelijker over, conflicten zijn sneller opgelost en de communicatie en samenwerking verbetert.

Geweldloze Communicatie is in de jaren ’60 geïntroduceerd door Marshall Rosenberg, psycholoog in Amerika. Het model wordt inmiddels wereldwijd toegepast.

In deze training zetten we het model in bij het voeren van oudergesprekken. De voorbeelden komen uit de praktijk van de deelnemers.

Duur van de training

De training duurt drie dagdelen. Een dagdeel werken we met een ervaren trainingsacteur.