Oplossingsgericht werken

Training  “Oplossingsgericht werken in het onderwijs”

De oplossingsgerichte methode verleidt de ander tot  positief denken. Oplossingsgericht begeleiden werkt met wat er op dit moment is en richt zich op een gewenste toekomst We gaan daarbij niet uit van de problemen die de situatie gemaakt hebben, maar concentreren ons  op de het versterken van reeds aanwezige vaardigheden en competenties; oplossingen worden door de leerling en in tweede instantie door de leerkracht aangedragen . Het verleden wordt alleen gebruikt als referentiekader van gedrag dat positief ervaren werd door de ander.

Een aantal uitgangspunten van oplossingsgericht werken

Als het werkt, laat het dan zo

Als iets werkt, ga ermee door

Als iets niet werkt, doe dan iets anders

Kleine oplossingen kunnen tot grote veranderingen leiden

Geen enkel probleem is voortdurend aanwezig

Metafoor

De metafoor die gebruikt wordt door veel oplossingsgerichte werkers is die van het achter op de fiets stappen bij de klant. De klant houdt het stuur vast en bepaalt zo de koers en het tempo. Van achter steun je hem, duw je hem zachtjes om nog meer te doen van wat werkt en stel je vragen in plaats van te vertellen over hoe iets moet.

Duur van de training

De basistraining duurt twee dagen. Een dagdeel werken we met een ervaren trainingsacteur.