Omgaan met pestgedrag

Training "Omgaan met pestgedrag"

Op veel scholen krijgt men te maken met pestgedrag bij leerlingen. De laatste tijd is dit item veelvuldig in het nieuws geweest. Pesten kan levenslange schade toebrengen bij degene die het ondergaat, soms met ernstige gevolgen. Daarom is het belangrijk om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te signaleren als het toch gebeurt.
Het begint bij een open en veilige sfeer in de klas en betrokkenheid bij de leerlingen.

Wij bieden leerkrachten handvatten om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. Ook wordt aandacht besteed aan het betrekken van ouders bij dit probleem. Deze training is zeker ook geschikt voor mentoren van brugklssers.

Duur van de training

De training duurt drie dagdelen. Eén dagdeel is er een trainingsacteur aanwezig.