Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie in het onderwijs

Training "Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie in het onderwijs"

Onderwijzers, docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, leidinggevenden en ondersteunend personeel krijgen te maken met grensoverschrijdend gedrag en agressie. Dat gedrag is niet makkelijk te hanteren en om te buigen. Ook niet voor medewerkers met een lange staat van dienst. Gevoelens van onmacht, angst, boosheid komen naar boven en deze vergemakkelijken het hanteren van agressief gedrag niet.

Agressie is te beïnvloeden. Daarbij is zowel de vaardigheid om de ontstane situatie te sturen als controle van eigen emoties en gedrag van belang.

Wij leren de deelnemers hoe je kunt signaleren dat grensoverschrijdend gedrag kan ontstaan, hoe je door middel van communicatie kunt sturen in spanningsvolle situaties, hoe je de interactie kunt beïnvloeden, hoe je kunt voorkomen dat de situatie uit de hand gaat lopen, hoe je gedrag kunt deëscaleren en hoe je de stress bij jezelf kunt verminderen. Daarnaast besteden we aandacht aan het belang van samenwerking en collegialiteit.

Als aanvulling kunnen we een dag organiseren waarin u leert om te gaan met fysieke agressie door middel van een aantal persoonlijke veiligheidstechnieken.

Duur van de training
De training duurt twee dagen (vier dagdelen). Twee dagdelen is er een trainingsacteur aanwezig.