Omgaan met agressie voor concierges

Training “Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie” 

Conciërges, toezichthouders en veiligheidscoördinatoren krijgen vaak als eerste te maken met grensoverschrijdend gedrag en agressie. Zij hebben als kerntaak te zorgen voor de veiligheid op school. Boze leerlingen doen bij hen hun beklag , zij vangen agressieve ouders op, verzoeken ongewenst bezoek de school te verlaten en worden door docenten ingeschakeld als een leerling of groep leerlingen zich agressief gedraagt.

Agressief gedrag is niet altijd makkelijk te hanteren en om te buigen. Ook niet voor medewerkers met een lange staat van dienst. Gevoelens van onmacht, angst, boosheid komen naar boven en deze vergemakkelijken het hanteren van agressief gedrag niet.

Agressie is te beïnvloeden. Daarbij is zowel de vaardigheid om de ontstane situatie te sturen als controle van eigen emoties en gedrag van belang.

Wij leren de deelnemers hoe je kunt signaleren dat grensoverschrijdend gedrag kan ontstaan, hoe je door middel van communicatie kunt sturen in spanningsvolle situaties, hoe je de interactie kunt beïnvloeden, hoe je kunt voorkomen dat de situatie uit de hand gaat lopen, hoe je gedrag kunt deëscaleren en hoe je de stress bij jezelf kunt verminderen. Daarnaast besteden we aandacht aan het belang van samenwerking en collegialiteit. We besteden een dagdeel aan het leren van een aantal persoonlijke veiligheidstechnieken, die je in kunt zetten als mensen je vastgrijpen of fysiek aanvallen.

Duur van de training

De training duurt vijf dagdelen. Twee dagdelen werken we met een ervaren trainingsacteur.