Motiverende gesprekstechnieken op school

Training “Motiverende gespreksvoering” op school

Hoe krijg je een leerling weer aan het studeren? Hoe motiveer je een leerling zich anders te gedragen in de klas en op school?

Overtuigen, oordelen en adviseren hebben meestal een averechts effect.

Met motiverende gespreksvoering help je een leerling de noodzaak tot verandering te zien en zichzelf te motiveren het anders aan te pakken. Je benadrukt de benodigde capaciteiten aanwezig bij de ander en ondersteunt  het veranderingsproces. De leerling wordt gestimuleerd zelf beslissingen te nemen, zelf oplossingen te bedenken en actie te ondernemen.

De motivatie om te veranderen blijkt een goede voorspeller van de feitelijke verandering. In de training staat motivatie voor gedragsverandering dan ook centraal.