Het geven en ontvangen van feedback

Training "Het geven en ontvangen van feedback"

Bij de trainingen die wij geven merken we dat medewerkers vaak moeite hebben met :

  • Het opkomen voor zichzelf bij hun leidinggevende 
  • Het aanspreken van collega’s die zich niet aan afspraken of beleid houden
  • Het ontvangen van feedback zonder zich aangevallen te voelen
  • Het uiten van waardering naar elkaar

Mensen zijn vaak bang om niet meer aardig gevonden te worden of om anderen te kwetsen. In communicatie kan er snel ruis ontstaan. Als dingen niet rechtstreeks gezegd worden op een positieve opbouwende manier tegen de persoon om wie het gaat, maar men wel blijft zitten met irritaties, ontstaat er roddel en onbegrip. Kleine onenigheden kunnen oplopen tot grote problemen, die voorkomen hadden kunnen worden als ze in het beginstadium waren aangepakt. Wij trainen medewerkers om elkaar open en positief te benaderen, te luisteren naar elkaar en te uiten wat er in je leeft, zodat er een sfeer ontstaat van openheid en begrip. 

Duur van de training

De training duurt vier dagdelen.