Geweldloze communicatie in de klas

Training "Geweldloze Communicatie"

Communicatie, uitwisselen van informatie, het lijkt zo eenvoudig. We doen het allemaal, met kinderen, met ouders, opvoeders, collega’s, familie, in het gezin, met vrienden enz.

Vaak begrijpen we elkaar niet, lopen de emoties op, vervallen we in verwijten, krijgen we ruzie, conflicten. Wat maakt dat het zo kan verlopen? Waarom belanden we  ongewild in discussies, verwijten of voelen we ons aangevallen of niet gewaardeerd en niet gezien?

Wat is Geweldloos Communiceren?

Het is een praktische communicatiemethode, bruikbaar in alle situaties waarin u communiceert met anderen. Uitgangspunten zijn o.a. openheid, gelijkwaardigheid, luisteren met een leeg hoofd, contact maken met gevoelens en behoeften van jezelf en van de ander en deze te uiten zonder oordeel, verwijt, angst of  schaamte. Als dat lukt (vaak is dat lastig vooral bij heftige emoties! ) kan de ander naar u luisteren en u hoort de ander. Er ontstaat wederzijds begrip, de boodschap komt beter over en de communicatie en samenwerking verbetert. De methode biedt inzicht en concrete handvatten om de communicatie te verbeteren. Geweldloze communicatie is in de jaren ’60 geïntroduceerd door Marshall Rosenberg, psycholoog en het model wordt inmiddels wereldwijd toegepast.

Duur van de training is twee dagen.