Begeleidingsvaardig heden in het onderwijs

Training "Begeleidingsvaardigheden in het onderwijs"

Leraren en onderwijzers voeren herhaaldelijk gesprekken met leerlingen, met de ouders/opvoeders en met elkaar: tien minuten gesprekken, coachingsgesprekken, adviesgesprekken, voortgangsgesprekken, onderwijsleergesprekken, studiekeuzegesprekken etc.

Meestal verlopen de gesprekken prettig voor beide partijen. Moeilijker is het als de ander weerstand toont en niet gemotiveerd lijkt , het nut niet inziet van het gesprek of emotioneel wordt. Leerlingen die geen zin hebben in het gesprek, zich onterecht bejegend voelen, gepest worden, verdrietig zijn of boos. Ouders die zich niet gehoord voelen door school, het niet eens zijn met regels, meer van hun kind verwachten dan mogelijk is enz.

Aan de hand van verschillende methodieken en modellen als Geweldloos Communiceren (Marshall Rosenberg), de Transactionele Anslyse (Eric Berne), het Oplossingsgericht werken (Steve de Shazer en Inso Kim Berg) en de Roos van Leary (Timothy Leary) krijgen de deelnemers inzicht in hoe de communicatie verloopt en handvatten om het proces te beïnvloeden.

Duur van de training

De training duurt vijf dagdelen. Een dagdeel werken we met een ervaren trainingsacteur.