Actueel

Klik hier om de laatste nieuwsbrief te zien.

 

Workshop 1 - Bespreken van gevoelige thema’s in de klas

Maatschappelijke thema’s als extremisme en radicalisering komen de school binnen. Uit het zojuist verschenen rapport ‘Twee Werelden, Twee Werkelijkheden’ blijkt dat er steeds minder begrip en empathie bestaat tussen autochtone en allochtone leerlingen. Met als gevolg verharding van standpunten, onrust en spanning in de klas.
Hoe bespreek je dit in de klas waar uiteenlopende meningen gepaard gaan met heftige emoties? De onderwerpen tijdens de workshop zijn: eigen waarden en normen onderzoeken, (voor-)oordelen en emoties kennen, oefenen met gesprekstechnieken, do’s en dont’s bij het bespreken van lastige onderwerpen, omgaan met weerstand en kennis over radicalisering.
In deze workshop werken we met een ervaren trainingsacteur.

Doelgroep: docenten
Duur: 3 uur
Aantal deelnemers: maximaal 20
Tarief: 650,- euro
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop 2 - Praten met Pubers

In de communicatie met pubers verloopt het niet altijd even prettig. Het lijkt wel of je niet gehoord en begrepen wordt en dit is vaak wederzijds. Je vraagt je af wat de reden is dat de jongere zich ‘lastig’ gedraagt. Pubers willen zelfstandigheid, onderzoeken en experimenteren. Volwassenen streven naar veiligheid, duidelijkheid en ontwikkeling. Verschillende behoeften die met elkaar kunnen botsen.
Hoe zorg je voor openheid, wederkerigheid en verbinding in de communicatie met jongeren? Hoe ga je om met je boosheid en hoe luister je met aandacht? Hoe geef je uiting aan je eigen behoeften zonder eisen te stellen? Wat betekent  het gebruik van macht in de opvoeding? Oftewel: Wat leeft er in jou, wat leeft er in mij en wat werkt voor ons allebei?
Het doel van deze workshop is om wederzijds begrip te ontwikkelen, conflicten effectiever op te lossen en de communicatie te verbeteren.

Deze workshop is speciaal voor het onderwijs samengesteld. Scholen zetten de workshop in als deskundigheidsbevordering, informatiebijeenkomst of ouderavond.
We werken met een ervaren trainingsacteur.

Doelgroep: docenten en ouders van pubers
Duur: 150 minuten
Aantal personen: maximaal 40
Tarief: 595,- euro
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een inspirerende studiedag over communiceren op school

Goed met elkaar communiceren is één van de belangrijkste kenmerken van een professionele cultuur:  openheid, luisteren en proberen elkaar te begrijpen is in school van groot belang. Dit onderwerp verdient voortdurend de aandacht. Aan het eind van de dag nemen de deelnemers tips mee die zij de volgende dag kunnen toepassen.

Opzet: Na een plenaire introductie en filmpje over communiceren bieden we verschillende interactieve workshops:
 
- Speels communiceren in de klas 
In deze workshop krijgen leerkrachten praktische werkvormen aangereikt. Middels drama leren zij op een andere manier met hun leerlingen te communiceren.

- Feedback geven en ontvangen
Hoe benader je elkaar open en positief zodat er een prettige sfeer ontstaat, nodig voor effectief samenwerken.

- 'Lastige' oudergesprekken
De leerkrachten krijgen tips hoe zij een prettig gesprek kunnen voeren ondanks meningsverschillen en eigen emoties. Hoe beinvloed je boos en eisend gedrag.

- Praten met pubers
In deze workshop maken de leerkrachten kennis met het gedachtengoed van geweldloze communicatie met kinderen/jongeren  met als doel meer wederszijds begrip.
 
De workshops kunt u ook apart inkopen voor uw nascholingsbijeenkomsten.