Praktische trainingen voor onderwijzend en ondersteunend personeel

Mondige ouders, ongemotiveerde leerlingen, rumoerige klassen, veeleisende collega's, grensoverschrijdend gedrag, moeizame samenwerking. Komt dit u bekend voor?

Door (non) verbale communicatie kun je lastige situaties beïnvloeden. In onze trainingen ervaart u hoe u de regie neemt in een gesprek, grenzen stelt en feedback geeft. Actief luisteren, begrip tonen, grenzen (h)erkennen en omgaan met spanning zijn kernbegrippen.  Wij werken interactief. We oefenen moeilijke situaties met ervaren trainingsacteurs en gebruiken verschillende werkvormen. 

Uw praktijk is altijd ons uitgangspunt. 

Onze drijfveer is mensen in een veilige omgeving iets leren, in beweging brengen, uit hun comfortzone halen. Altijd met de nodige humor. Deelnemers ervaren dat ze het heft in handen kunnen nemen, het zelfvertrouwen groeit en de communicatie is effectief. 

Voor wie: onderwijzend en ondersteunend personeel in het primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs.

Wij bieden

  • deskundigheid als trainers en acteurs met kennis van het onderwijsveld
  • vertrouwen, veiligheid, positiviteit en humor
  • trainingen op maat aansluitend bij de praktijk van de deelnemers
  • interactieve en afwisselende werkvormen
  • uitgebreide service voor- en na de training
  • redelijke prijzen en kortingen bij meerdere trainingen

 

denny.mouque@gmail.com/06 10751513 - margreethethart@gmail.com/06 41574136